Okulistyka

Okulistyka

Z zakresu okulistyki wykonujemy:

 • badanie lampą  szczelinową oka ( tzw. kąt przesączania)
 • badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego przy użyciu tonometru,
 • badanie dna oka,
 • testy przy użyciu fluoresceiny w diagnostyce uszkodzeń rogówki i badaniu drożności kanalików nosowo łzowych,
 • test Schirmera w diagnostyce tzw. zespołu suchego oka
 • leczenie chirurgiczne entropium i ektropium,
 • repozycje gałek ocznych
 • postępowanie przy nagłych urazach gałek ocznych
 • leczenie jaskry
 • badanie USG gałki ocznej
 • badania cytologiczne

Okulistyką zajmuje się lek.wet. Marlena Cywińska – Ziobroń